+

Aanpassen waterlopen bij de Groeneveldse molen
In verband met de verhoging van de boezemdijken
op sommige plaatsen in Delfland moeten de waterlopen van de molen en het gemaal worden aangepast.
Ook het gemaal en de molen worden aangepast. Zo krijgt het gemaal een nieuwe langere visvriendelijke vijzel.
En in de molen worden nieuwe motoren geplaatst die het scheprad aandrijven.
De gehele elektrische installatie van het scheprad en de vijzel welke nu in de molen zitten komen in het gemaal te zitten zodat de molen weer een beetje authentiek wordt.

Pagina 9

 


.De mantelbuis van de molen naar de bedieningskast van de waterberging is gelegd.

De mantel buis komt op een centraal punt voor de molen uit.

De nieuwe kroosbak wordt door de kraan naast de krooshek reiniger geplaatst.

Het mobiele krooshek en de zuigbuizen van het noodgemaal worden afgevoerd.

Ook de tank met dieselolie gaat weer weg.

Het noodgemaal zelf staat op de wagen te wachten.

De molen en het gemaal hebben de taak weer overgenomen.

Ook de mantelbuis voor een vaste internet aansluiting is ingegraven.

Die buis komt naast de voor deur uit.

Ook de pontons wordt weer opgeraapt en meegenomen.

Met een kraan die op de auto staat worden een voor een de pontons opgeladen.

De draglineschotten worden op een gedeelte van het ponton aangevoerd bij de oplegger.

Daar gaat de eerste vracht pontons de polder uit.

Gevolgd door de tweede vracht.

Het materiaal voor het dek van de voorwaterloop van het gemaaltje arriveert.

Het dek en de afdamplanken zijn van azobé.

Er worden latten in de voorwaterloop bevestigd om het dek op vast te leggen.

De geribbelde delen liggen al klaar.

Het dek ligt erop, nu de afdamschotten nog.

Ziet er wel netjes uit.

Ook de afdamschotten zijn gearriveerd en passen op de voorwaterloop.

De nieuwe schakelkasten staan nu in het gemaal.

Er zit een hoop elektronica in.

De afdekplaten voor de vijzel worden door personeel van Spaans geplaatst.

Het is wel passen en meten, en dan met zulk koud weer.

Naarmate het weer beter werd vorderde ook het dek.

De platen worden met bouten vast gezet.

Het energiebedrijf komt de hoofdkabel aansluiten.

Op de plek waar alle kabels naar binnen gaan is het een hele wirwar.

De hoofdkabel wordt bij de meter aangesloten door het energiebedrijf.

Personeel van bedrijf van Van der Arend monteert het TMC raam,
dat zijn rubberen blokken waar de kabels doorheen lopen.

De oude motoren achter het onderwiel zijn losgekoppeld van de stroom.

Een monteur van Spaans is de motoren aan het verwisselen.

Een oude motor is eraf, en ook de poelie moet eraf gehaald worden.

Hier kan al een nieuwe motor geplaatst worden.

De twee nieuwe motoren zijn gearriveerd.

Het valt nog niet mee de poelies van de assen af te krijgen.

De nieuwe motoren passen precies, waardoor geen extra aanpassingen nodig zijn.

Oud en afgedankt.

De twee poelies die weer gebruikt worden i.v.m. tandriemoverbrenging.

Dit is het aantal uren wat de motoren van het scheprad hebben gedraaid.
Het is vanaf de installatie van de elektrische aandrijving in 1982.

De oude schakelkasten zijn van de muur in de molen gesloopt.

Ook de oude weerstand van de motoren van het scheprad is eruit gesloopt.

De ontstane lege plek waar de oude schakelkasten gemonteerd zaten.

Personeel van bedrijf van Van der Arend sluit de elektriciteit aan.

Zoveel ruimte heb je achter het onderwiel niet.

Veel draadjes, hoor.

De motoren zijn aangesloten.

Alle kabels zijn gecodeerd.

Piet van Mullem gaat voorzichtig proberen of het scheprad de goede kant opdraait.

Inkijkje in de kast van de nieuwe krooshekreiniger.

De installateur van de krooshekreiniger is bezig de boel aan de gang te krijgen.

Er komt heel wat bij kijken eer dat zo, n ding het goed doet.

Achter het krooshek komt ook een niveaumeting om de reiniger te laten werken.

Spaans doet onder het toeziend oog van de opzichter een capaciteitsmeting.

Ook met een kunstmatig gecreëerde hoge boezem wordt gekeken of er nog
voldoende water uitkomt.

Bij deze situatie loopt er nogal wat water over de vijzel terug.

Later doet Delfland ook nog een capaciteitsmeting
En de meter geeft aan? 25 m3 per minuut.

Ook met een kunstmatig gecreëerde hoge boezem wordt gekeken of er nog
voldoende water uitkomt.

Bij deze situatie loopt er nogal wat water over de vijzel terug.

Het straatje naast de vijzel staat geheel blank.

Er is een extra scherm naast de vijzel geplaatst die het teveel aan water in de
vijzelkom moet houden.

Achter de rand direct naast de vijzel zit de nieuwe rand.

De wachtdeur is hier los gehaald omdat hij niet goed sloot.

De sleufgaten in de deur zijn groter gemaakt.

De beplating aan de zijkanten word ook vernieuwd.

Het word allemaal netjes met RvS vastgezet.

Aan de binnenkant van de platen wordt isolatie aangebracht.

Dit gebeurd aan beide kanten, handig voor als het vriest.

Als dat klaar is kan het dek er weer op.

Naast de ingang bij de molen wordt de nieuwe kroosbak geplaatst.

Overschot van een wel heel erg verrotte oude kroosbak.

Een mooi nieuw bakkie wordt door de hovenier gezet en de opzichter overlegd met de hovenier.

Er is in de bak een betonvloertje gestort en een afvoer voor het water gemaakt.

Er wordt in de voorwaterloop een voorziening gemaakt dat bij hoge
boezemstand het water niet over de werft de polder weer inloopt.

Er wordt aan weerskanten een geul naast de waterloopmuren gegraven.

Ook kwam er nog een oude (loze) stroomkabel boven de grond.

Dit veroorzaakte nogal wat commotie.

Het metselwerk van de waterloop moest ook nog hersteld worden.

Ook de oude kabel kon eruit gehaald worden.

Vervolgens werd aan beide muren een H bint aangebracht.

Hier word de kabel aan een kant verwijderd.

En ook aan de andere kant kon de kabel weg.

Voorbereidingen voor het bevestigen van de H bint.

De aangebrachte H binten.

Nu het metselwerk nog opknappen.

De werft word afgemaakt, terwijl de metselaar specie maakt
om de waterloop te herstellen.

Metselwerk in uitvoering.

De boezemkering zoals hij moeten werken bij hoog water.

Van de andere kant gezien.

                                                                                                                                                       Molennieuws

                                                                                                                                                    Deze pagina is gemaakt op 27-5-2013.
                                                                                                                                                    Tijd: 21:12 uur.
                                                                                                                                                    Laatste wijziging:
                                                                                                                                                    Met dank aan: Rob van Zijll voor de foto's.