Aanpassen waterlopen bij de Groeneveldse molen
In verband met de verhoging van de boezemdijken
op sommige plaatsen in Delfland moeten de waterlopen van de molen en het gemaal worden aangepast.
Ook het gemaal en de molen worden aangepast. Zo krijgt het gemaal een nieuwe langere visvriendelijke vijzel.
En in de molen worden nieuwe motoren geplaatst die het scheprad aandrijven.
De gehele elektrische installatie van het scheprad en de vijzel welke nu in de molen zitten komen in het gemaal te zitten zodat de molen weer een beetje authentiek wordt.

Pagina 4

 


De nieuwe beschoeiing is gereed.

De laatste gordingen worden vast gezet.

De heistelling is gearriveerd.

De spullen worden van de vrachtauto gehaald.

Idem

Weg kozijn.

De metselaar die het raam dicht komt maken.

Youri poseert voor de foto.

Stenen worden op maat geslepen.
Omdat de nieuwe schakelkast voor het gemaal op deze plaats komt, moest het raam eruit gesloopt worden.

De binnenmuur is dichtgemetseld.

Nu nog afsmeren.

Daar zat het raam.

Afgesmeerd.

De heistelling wordt naar het gemaaltje toe gereden.

Idem.

Nu moet hij het ponton op.

Voorzichtig over de kraanschotten.

Hij staat op het ponton.

Daar gaat de eerste paal.

De heistelling staat op zware kraanschotten.

Een nieuw verlengstuk wordt vast gelast.

Idem.

Het heien gaat weer verder.

Daar gaat de tweede paal.

De eerste paal zit in de grond, 21 meter lang.

De tweede paal zit in de grond.

Voorbereidingen voor de derde paal.

Daar stond de motor van het gemaal.

Weer een verlengstuk erop lassen.

Voorzichtig zakt het heiblok in de buis.

De eerste kubel met beton.

De paal wordt voorzichtig volgestort.

Tweede paal wordt volgestort.

Storten tot de paal vol is.

Daar gaat weer een kubel beton richting het gemaal.

Vullen maar!

De twee achterste palen.

Daar gaat de heistelling weer.

Aan beide kanten van de vijzelgoot wordt het uitgegraven.

Zelfs Emiel helpt mee.

De grond wordt weggehaald door de kraan.

De onderkant van de vijzelgoot is zichtbaar geworden.

Idem.

Het is een aardige diepte. Let op de waterlijn op de vijzelgoot.

Youri haalt de laatste grond weg, waar de kraan er niet bij kon.

Diep gat!

De onderkant van de fundering ligt nu bloot. Waar is Youri nou??

Wat een baggerbende.

Idem.

Verboon treft voorbereidingen voor de drainage om het huis.

Alweer een kraan in de tuin.

Er is begonnen aan de sleuf voor de drainageleiding.

De afvoerbuis ligt er voor een deel in.

Er worden steunen geplaatst om de vijzelgoot op de heipalen te laten rusten.

Aan weerskanten komt een steun.

De heipalen zijn op lengte gemaakt en het betonijzer steekt er bovenuit.

De nieuwe schakelkast is gearriveerd bij het gemaal.

De kraan zet de nieuwe kast naast het gemaal.

Voorzichtig wordt de schakelkast op de pallets geplaatst.

En met vereende krachten is de kast in het gemaal geplaatst.

Omdat de vijzelgoot verlengd moet worden, werd de oude laag er afgehakt.

De goot is gemetseld. De buitenmuren zijn van beton.

De hakker is halverwege met slopen.

Idem.

Bijna bovenaan.

Toen waren de stenen weg en de goot schoon.


 

                                                                                                                                                       Molennieuws

                                                                                                                                                    Deze pagina is gemaakt op 1-11-2012.
                                                                                                                                                    Tijd: 21:49 uur.
                                                                                                                                                    Laatste wijziging:
                                                                                                                                                    Met dank aan: Rob van Zijll voor de foto's.