Aanpassen waterlopen bij de Groeneveldse molen
In verband met de verhoging van de boezemdijken
op sommige plaatsen in Delfland moeten de waterlopen van de molen en het gemaal worden aangepast.
Ook het gemaal en de molen worden aangepast. Zo krijgt het gemaal een nieuwe langere visvriendelijke vijzel.
En in de molen worden nieuwe motoren geplaatst die het scheprad aandrijven.
De gehele elektrische installatie van het scheprad en de vijzel welke nu in de molen zitten komen in het gemaal te zitten zodat de molen weer een beetje authentiek wordt.

Pagina 8

 

 


De  bekisting voor het te storten beton wordt gesteld.

Er is heel wat hout voor nodig om een goede bekisting te krijgen.

De laatste hand wordt aan de bekisting gelegd.

Het bovenlager wordt pas gemaakt.

De aandrijving van de vijzel wordt in orde gemaakt.

Nog een paar stukjes bekisting plaatsen en dan is het klaar.

De bekisting is bijna klaar.

De motor en tandwielkast staat op hun plaats.

Idem.

Met de kubel wordt het beton gestort.

Via een smalle gleuf loopt de beton tussen de bekisting.

Idem.

Idem.

Kubel vullen bij de betonmixer.

De tweede kubel gaat er ook in.

De damwand wordt afgewerkt.

Sleuven voor de nieuwe kabels worden gegraven.

De platen worden op de damwand vast gelast.

Idem.

De vijzel ligt in de nieuwe goot. Het beton moet nog even uitharden.

Ook wordt er een sleuf gegraven voor een meting achter het krooshek. Alle kabels komen in mantelbuizen.

Het vastlassen van de platen vergt wel wat tijd.

Ook de tegels worden weer teruggelegd.

Ook aan de andere kant van de vijzel is de beschoeiing afgewerkt.

Naast gemaal is het een weerwar van mantelbuizen en er wordt een sleuf gegraven voor
      een boezem meetpunt.

De nieuwe motor en tandwielkast staan op hun plaats en de kabelgoten zijn geplaatst.

De nieuwe frequentie omvormers zijn geplaatst. De grote voor het scheprad en de kleine
      voor de vijzel.

Naast de waterloop komen twee mantelbuizen omhoog voor de krooshekreiniger.

De vijzel is klaar om er uitgehaald te worden om de stortmal te verwijderen.

Het onderlager wordt losgehaald.

Het onderlager is los.

De vijzel, met mal, wordt uit de goot gehesen.

Idem.

De nieuwe goot, is bijna goed.

Er moeten nog een paar plaatsen bijgesmeerd worden.

De nieuwe goot met het onderlager.

Dit plekje moet nog even gerepareerd worden.

De mal is van de vijzel gehaald.

Idem.

Met behulp van een ladder zijn de plekjes gerepareerd.

De vijzel ligt er nu definitief in. Aan de zijkant worden kleppen aangebracht om min
      mogelijk waterverlies te hebben.

Idem.
 

De nieuwe krooshekreiniger is gearriveerd.

Idem.

Idem.

De balk voor het krooshek is in de waterloop aangebracht.

De kleppen zijn gemonteerd

Ook het kozijn van de nieuwe wachtklep is geplaatst.

Idem.

De onder regel voor het krooshek is ook geplaatst.

De krooshekreiniger staat op zijn plaats.

Deze kan heen en weer rijden.

Er is een duiker bezig om de damwand door te branden.

Dit moet onder water gebeuren.

De elektroden die gebruikt worden rechts en de reststukjes links.

Hij gebruikte heel wat elektroden.

Kookpunt??

Net boven water.

Bijna boven.

Vuurwerk!

Daar gaat het losgesneden stuk damwand.

Het gemaal staat weer in verbinding met de polder. De duiker staat nog in de waterloop.

De vijzel ligt nu in het water.

Smalle ingang van de vijzelgoot.

De wachtklep is ook geplaatst

De vijzel draait voor het eerst, onder grote belangstelling van het werkvolk.

Een goed gevulde vijzel.

Idem.

Het uitgemalen water.

De klep doet goed zijn werk.

DIT IS DE WERKELIJKE REDEN WAAROM DE WATERLOPEN MOESTEN WORDEN AANGEPAST.


 

                                                                                                                                                       Molennieuws

                                                                                                                                                    Deze pagina is gemaakt op 30-12-2012.
                                                                                                                                                    Tijd: 14:50 uur.
                                                                                                                                                    Laatste wijziging:
                                                                                                                                                    Met dank aan: Rob van Zijll voor de foto's.