Aanpassen waterlopen bij de Groeneveldse molen
In verband met de verhoging van de boezemdijken
op sommige plaatsen in Delfland moeten de waterlopen van de molen en het gemaal worden aangepast.
Ook het gemaal en de molen worden aangepast. Zo krijgt het gemaal een nieuwe langere visvriendelijke vijzel.
En in de molen worden nieuwe motoren geplaatst die het scheprad aandrijven.
De gehele elektrische installatie van het scheprad en de vijzel welke nu in de molen zitten komen in het gemaal te zitten zodat de molen weer een beetje authentiek wordt.

Pagina 3

 

 


Tussen de twee waterlopen wordt nieuwe beschoeiing aangebracht.

Het laatste deel van de nieuwe beschoeiing wordt pas gezaagd.

Het laatste deel van de beschoeiing was te breed, even pas zagen dus.

Droog gezette waterloop, de wachtdeur moet nog vernieuwd worden.

En daar gaat het laatste deel van de nieuwe beschoeiing.

Idem

Er worden sleuven in het erf gegraven voor mantelbuizen voor de nieuwe bekabeling.

De oude kabels worden verwijderd.

De mantelbuizen.

Er wordt een H bint tegen het damwand gelast.

Youri vult de openingen van de damwand op met grond om het waterdicht te maken.

Klaar om de achterwaterloop droog te zetten.

De oude beschoeiing tussen de twee voorwaterlopen wordt verwijderd, zie de zwarte
      planken op het ponton.

De voorwaterloop van het gemaaltje is afgedamd en staat droog.

Het houten denk boven de vijzel is intussen verwijderd.

Idem.

Overzicht van alle werkzaamheden.

Het onderlager van de vijzel staat bijna droog.

Idem.

Een van de laatste delen van de damwand, om het gemaaltje droog te zetten.

De gordingen worden aan de beschoeiing bevestigt.

Het onderlager van de vijzel staat droog.

Idem

De oude beschermkappen zijn verwijderd.

Steeds meer onderdelen van het oude gemaal verdwijnen.

Doorkijkje vanuit het gemaal naar de vijzel.

De pomp doet zijn werk.

Het past maar net.

Er wordt voorzichtig geprobeerd om de vijzel op te tillen.

De afdichtplaat is verwijderd waardoor de vijzel zichtbaar wordt.

De koppeling tussen tandwielkast en vijzel is losgemaakt.

De vijzel is een klein eindje opgetild.

Stukje bij beetje wordt de vijzel voorzichtig opgetild.

Uitkijken, daar komt de vijzel los!

Hij blijft even klem zitten in de vijzelgoot.

Het onderste gedeelde van de vijzel is uit de vijzelgoot gelicht.

Idem

Ja, hij is los en kan er uit gehesen worden.

Hij is eruit!

Pas op! Vijzel in aantocht!

Hij wiebelt wel een beetje!

Leg hem maar neer.

De vijzel wordt richting zijn plaats bij de laan gereden.

Leg hem daar maar neer!

Hij ligt op zijn plaats.

Doordat de vijzel erg bewoog, werd de hijsband bijna doorgesneden.

Een lege vijzelgoot.

Het overstortpunt.

Deze ijzeren pijp lag vlak achter de vijzel. Dit wist niemand, tot de vijzel weg was.

De oude bekabeling wordt verwijderd.

Voorbij de waterloop van het gemaaltje wordt ook nieuwe beschoeiing aangebracht.

Damwand delen worden aangevoerd om naast de vijzelgoot geplaatst te worden.

Het eerste stuk damwand, naast de vijzelgoot, is geplaatst.

Ook aan de linkerkant van de vijzelgoot wordt damwand geplaatst.

Tijdens het zoeken naar oude kabels komt het vulschuim te voorschijn.

De tandwielkast is van zijn plaats gehaald.

De grond tussen de damwand en de vijzelgoot wordt later weg gegraven, ten behoeve van heiwerkzaamheden.

Idem.

De gordingen worden ook aan de rest van de beschoeiing bevestigd.

Alle oude onderdelen staan opgestapeld in de hoek van het gemaal.

Doorkijkje, via de vijzelgoot. richting de plaats van het oude onderlager.

Links van de voorwaterloop van het gemaaltje is de beschoeiing gereed.

Het blok waar de motor op stond wordt weg gesloopt.

Idem.

Doordat er ijzer in verwerkt was, viel dit niet mee.

De sloper geeft zich niet snel gewonnen.

Hoopje oud ijzer wat in het beton verwerkt was.

De laatste loodjes voor de sloper. WAT EEN STOF!

De beschoeiing wordt op hoogte gezaagd.

Het onderlager.


 

                                                                                                                                                       Molennieuws

                                                                                                                                                    Deze pagina is gemaakt op 23-10-2012.
                                                                                                                                                    Tijd: 22:21 uur.
                                                                                                                                                    Laatste wijziging:
                                                                                                                                                    Met dank aan: Rob van Zijll voor de foto's.