Aanpassen waterlopen bij de Groeneveldse molen
In verband met de verhoging van de boezemdijken
op sommige plaatsen in Delfland moeten de waterlopen van de molen en het gemaal worden aangepast.

Pagina1

 


Ponton voor het vernieuwen van de beschoeiing.

Stukje veiligheidshek verwijderd.

Het hout voor de beschoeiing ligt klaar.

De oude beschoeiing wordt opgegraven.

Idem.

Werk of geen werk, gemalen wordt er.

De mal voor de beschoeiing staat gesteld.

De eerste delen worden erin getrild.

De kraanmachinist keurt zijn werk.

In alle vroegte wordt de noodbrug aangevoerd.

Het lossen van de noodbrug.

Het eerste gedeelte van de beschoeiing vordert gestaag.

Idem.

De noodbrug ligt over de sloot.

Het opzoeken van de stroomkabel.

 Aanvoer van de pontons voor werkzaamheden aan het vijzelgemaal.

Op de achtergrond de tweede auto met pontons.

De kraan met trilapparaat voor het plaatsen van de damwand t.b.v. het droogzetten van het vijzelgemaal.

Het lossen van de pontons.

Idem.

De eerste twee worden te water gelaten.

Idem.

Hier worden de pontons aan elkaar gekoppeld.

De gereedschapcontainer wordt ook gelost.

De uitvoerder en de kraanmachinist bekijken de boel.

Intussen wordt het derde gedeelte gereed gemaakt.

Hier wordt het ponton rond gevaren door de kraan.

Idem.

Het laatste gedeelte van het ponton wordt rondgevaren.

Het plaatsen van het gedeelte boven de stroomkabel.

Voorzichtig laten zakken!!!

De delen worden met een spanband bij elkaar gehouden.

Even proberen of het ponton het gewicht van 24 ton houd.

De kraanmachinist maakt een foto van zijn kraan.

                                                                                                                                                       Molennieuws

                                                                                                                                                    Deze pagina is gemaakt op 10-10-2012.
                                                                                                                                                    Tijd: 21:13 uur.
                                                                                                                                                    Laatste wijziging:
                                                                                                                                                    Met dank aan: Rob van Zijll voor de foto's.