"De Schaapweimolen"

 

    Reeds in 1445 is er sprake van windbemaling in het gebied Noord-, Plaspoel-,  Schaapweipolder te Rijswijk (Z-H). In 1601 kreeg de Schaapweipolder, 129 ha. groot een eigen wipmolen die in 1825 volledig verbrandde. Al in 1826 kon de nieuwe opvolger opgeleverd worden : de huidige achtkante poldermolen, waarin de molenaar met zijn (grote) gezin woonde. In 1882 bouwde men een klein stenen huisje naast de molen, ingericht als zomerverblijf, keuken en wasgelegenheid. Op het kleine molenerfje stond ook een schuurtje als onderkomen voor een varken, geit, konijnen en kippen. Er kwam een einde aan de autonome windbemaling van de Schaapweipolder door het dempen van de molensloot door de Duitsers in 1944 ten behoeve van een antitankgracht. Na een fusie met de naburige Plaspoelpolder nam diens motorgemaal langs de Schie de waterbeheersing over. In 1946 vertrok de weduwe van de laatste molenaar Petrus de Lange, die in 1943 was overleden, met haar inwonende zoon Theo uit de molen, die daarna snel verpauperde. In 1959 kocht de gemeente Rijswijk de molen, en na een grote restauratie was deze in 1960 weer geheel maalvaardig.  Een andere zoon van de laatste molenaar werd gevraagd op vrijwillige basismolenaar te worden en hij heeft dit tot op hoge leeftijd, tot 1983 gedaan. Zijn opvolger was Nico van Weelde, die tot 1 juni 2001 molenaar was. Thans is er een nieuwe molenaar die de molen zeer regelmatig laat draaien.
 D a ar de molen in het tracÚ van de nieuwe rijksweg 19 (A4) stond werd de molen in 1988 1,5 km. westwaarts verplaatst naar de Hoekpolder, de huidige plaats. Na een kleine restauratie, de bouw van een nieuw stenen huisje en een buiten-wc boven de sloot, fungeert de molen nu als stand-by in de bemaling van de gezamenlijke Hoek-, Plaspoel-, Schaapweipolder, onder beheer van de huidige eigenaar : het Hoogheemraadschap van Delfland. De molen is regelmatig op zaterdag geopend en gratis te bezichtigen.  
Bekijk hier de Schaapweimolen gemaakt met een drone.  
Bekijk hier de Schaapweimolen gemaakt met een drone door Diedrik Willems.    

Technische gegevens

naam
adres
bouwjaar
bestemming
plaats
eigenaar
molenaar
Openingstijden                          
"Schaapweimolen"
Molenwetering 2  Rijswijk
1826
poldermolen
Rijswijk
het Hoogheemraadschap van Delfland sinds 1988
Willem Hazeu  (tel 06-19662701)    
Wanneer de molen draait

Constructie

voet
romp
kap
wiekenkruis


vlucht
wiekvorm
bovenas
kruiwerk
vang
inrichting
opvoerhoogte
wateras                          
veldmuren 190 cm. hoog
grenen achtkant gedekt met riet
gedekt met riet
gelaste stalen roeden, Fabr. Derckx, Beegden
binnenroede: nr. 590
buitenroede: nr. 589 (beide uit 1989)
20,60 m.
Oudhollands met fokwieken en remkleppen
gietijzer 4,70 m. lang uit 1886 Fabr. Pr. van Oranje nr.965
42 houten rollen en kruirad
Vlaamse blokvang met vangtrommel
ijzeren scheprad, ě 4,70 m. breedte 54 cm.
80 cm.
gietijzer, 1875 Fabr. Pr. van Oranje nr. 965

Overbrengingen

aantal kammen bovenwiel
aantal staven bovenschijfloop
aantal staven onderschijfloop
aantal kammen onderwiel
overbrengingsverhouding                  
54
31, steek 13,0 cm.
19
72, steek 15,0 cm.
2,18 : 1

Versieringen

                                                              sierlijke baard, schaapafbeelding en initialen van de
                                                              bouwers FLM (Frederik Lakeman) en JB (Jan Blok), 1826                                      

 

 

                                         Deze pagina is gemaakt op 20-12-2006 Tijd: 21:10 uur.                                               Molenindex
                                                                                                                Laatste wijziging: