"De Vier Winden"

     

 

Aan de Molenweg op de hoek met de Haagweg staat sinds jaar en dag de uit 1882 daterende korenmolen van Monster. Lang voor 1882 stond hier op dezelfde plaats een molen. Op 17 september 1311 gaf de eigenaar van die molen, Diederic van der Wale, de molen met het windrecht te Voswijk aan zijn  neef Jan I van Polanen in leen. De exploitatie van de korenmolen, met het daaraan verbonden windrecht, was voor Jan I van Polanen een grote inkomstenbron: iedereen in het toen grote ambacht Monster was namelijk verplicht zijn graan op deze molen te laten malen.Toen de bezittingen van de Polanens in 1404 op de graven van Nassau overgingen, waren zij het die de molen  in achterleen uitgaven tegen bedragen die varieerden van 50 tot 100 pond per jaar. Omstreeks 1600 had de graaf van Aremberg de molen in leen van Prins Maurits, daarna Mr. Johan van Hoof, die op 23 mei 1620 de molen overdroeg aan Gerrit Janszoon. Prins Maurits ging akkoord met deze overdracht, waarna Gerrit Janszoon zich Gerrit Janszoon van Voswijk ging noemen. In 1676 bleek Cornelis Corneliszoon van Veen de molenaar te zijn. Zijn weduwe gebruikte de molen nog in 1695, maar omstreeks 1700 kwam  Hendrik Holierhoek Pleunzoon op de molen, in 1747 opgevolgd door Teunis van der Knijff. Daarna was Cornelis Kouwenhoven molenaar en vervolgens Jeremias Kouwenhoven, die de molen op 7 mei overdroeg aan Huybert Burgersdijk, een molenaarszoon uit 's S-Gravenzande. Uit de oude verpondingboeken blijkt dat de molen als belastingobject ook belangrijk was. In 1610 werd de molen aangeslagen voor 63 gulden en 5 stuivers, naar huidige maatstaven een flink bedrag. In 1622 was dit 83 gulden en tien stuivers. Enkele jaren later werd dit bedrag verlaagd tot 66 gulden en in 1635 werd dit zelfs 41 gulden en 10 stuivers. De "Gouden eeuw" was voor de Monsterse molenaar dus niet zo'n gouden periode. In 1695 werd de molen weer aangeslagen voor 91 gulden en 10 stuivers;  Met de Monsterse economie ging het toen weer wat beter, met name door de opkomst van de tuinbouw en doordat de 'ontvolking' tot staan was gebracht. In de twintigste eeuw leed de molen een kwijnend bestaan. de eigenaar de heer H.J. t Hoen diende in de jaren 1930 en 1931 een eis tot schadevergoeding in bij de gemeente, omdat bij de molen een woonwijk was gebouwd en hij naar zijn mening werd belemmerd in zijn windrecht. Het protest leidde tot niets, waarna 't Hoen de molen verkocht aan de gebroeders Langeveld te Loosduinen. Zij stelden de molen buiten gebruik en verkochten die met de bijbehorende gebouwen in 1957 aan de gemeente Monster. Na verschillende restauraties is de molen weer regelmatig in bedrijf. Vanaf 1983 wordt hij bemalen door leden van het Gilde van Vrijwillige molenaars.      
Hier zijn foto's te zien van de restauratie uit 1981/2005t/m2007:
Foto's

Hier kunt u de molen van binnen bekijken: Virtuele rondleiding Klik op de bewegende rondjes bij de trappen om hogerop te komen. Met dank aan Patrick van der Stap voor de panoramafoto's.

Bekijk hier een rondvlucht rondom de molen gemaakt met een drone door Peter van der Sman.

 

Technische gegevens

naam
adres
bouwjaar
type
functie
eigenaar
molenaars                        rondleidingen
postadres
verkoop meelproducten
eigen website
facebook
"De Vier Winden"
Hoek Haagweg/Molenweg
1882
stellingmolen
korenmolen
gemeente Monster sedert 1957:  Na 2004 gemeente Westland.
Garrit Hendriks, 1e molenaar. Telefoon 06-52850363
Sam van Voorthuizen. 2e molenaar.
Bert Oterdoom 3e molenaar. 0638504149
Gerard Barendse, adviserende molenaar. Telefoon 0174 245580
zaterdags van 14.00 uur tot 17.00 uur en als de molen draait. 
Rondleidingen op afspraak. Tel 06-42965374 Mailadres: dick@molenadviseur.nl
Haagweg 19 2681 PA Monster.
In de molen worden diverse meelproducten verkocht.
www.devierwindenmonster.nl

https://www.facebook.com/KorenmolenDeVierWinden

Constructie

romp
kap
wiekenkruis


vlucht
wiekvorm
bovenas
kruiwerk
vang
inrichting

luiwerk                                       
ronde stenen molen
gedekt met dakleer
gelaste stalen roede, Fabr. Derckx, Beegden
binnenroede: nr: 590
buitenroede: nr: 589 (beide uit 1982)
23,00 m.
Oudhollands
gietijzer, Fabr. F.J. Penn & Comp, Dordrecht 1859 no.124 ; lang 4,60 m.
36 houten rollen : kruirad
losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken : wipstok
1 koppel 16der blauwe maalstenen
2 koppels 16der kunstmaalstenen
sleepluiwerk
1 regulateur werkend op de drie koppels maalstenen

Overbrengingen

aantal kammen bovenwiel
aantal staven bovenschijfloop
aantal kammen spoorwiel
aantal staven steenschijfloop
overbrengingsverhouding                         
67
32, steek 12,0 cm.
76
25, steek 9,5 cm.
1 : 6,3

Versieringen

                                                              sierlijke baard, blauw geschilderd met versieringen; witte rand en opschrift :
                                                              ANNO 1882
                                                              DE VIER WINDEN
                                                              op de ribben der bovenas zijn opgegoten de opschriften :
                                                              A. Hogerziel Fabrijk
                                                              O.B.T. Hooft van Benthuizen                                                  

 

 

                                                                                                                                                                    Molenindex

Deze pagina is gemaakt op 20-12-2006 tijd: 22:08 uur.  
 Laatste wijziging: 28-5-2018: Tijd: 21:14 uur.
   Met dank aan Toby de Kok voor de foto.