"De Wippersmolen"


 
                            Foto: Rob Pols 2014

Op 9 November 1725 vond er een ingelandenvergadering plaats aan het "Huis ter Lucht"  te Maasland, aangaande de bouw van een nieuwe stenen watermolen op de plaats waar in 1725 een wipwatermolen stond. Met algemene stemmen werd besloten een nieuwe molen te bouwen, waarschijnlijk omdat de oude bouwvallig was. Op 20 mei 1726 werd de eerste steen gelegd door Dirk Pieterse Koster, oud 8 jaar en 35 dagen. De bouwkosten bedroegen f 2868,90 en 14 penningen. De molen is waarschijnlijk naast het scheprad van de oude molen gebouwd, omdat het scheprad aan de buitenkant zat. In 1898 is er een woning naast de molen gebouwd en in 1908 is deze vergroot. In 1926 is het gaande werk uit de molen gesloopt en werd een A.E.G. 1cilndermotor met centrifugaalpomp geplaatst. Deze motor heeft tot 1961 dienst gedaan en is toen vervangen door een moderne 3-cilinder Deutzmotor. Tijdens een storm in de zomer van1936 is een roede gebroken en verwijderd. In 1938 wilde men de molen verder onttakelen. Er is toen een comité opgericht om de molen te behouden. Het lukte het comité voldoende geld bijeen te brengen, zodat molenmaker D. Ottevanger uit Moerkapelle de molen kon restaureren.
 In 1958 brak echter de andere roede, maar door geld van o.a. het polderbestuur en een aantal overheidsinstellingen kon molenmaker Van der Loo uit Kethel (Schiedam) met het herstel beginnen. In 1972 is de molen eigendom geworden van de gemeente Maassluis voor het symbolische bedrag van f 1,-. De gemeente heeft de molen in 1974 laten restaureren door molenmaker Verbij uit Hoogmade. Op 26 oktober 1990 vond in het gemeenlandshuis te Maassluis de overdracht plaats van de molen van de gemeente Maassluis   naar het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze overdracht ging ook voor f 1,-. Delfland kreeg van de gemeente een gift om het achterstallig onderhoud weg te werken. In de jaren daarna werden de roeden opnieuw opgehekt en de hele molen geschilderd, zodat molen in goede staat verkeert en regelmatig draaiend te zien is.

Technische gegevens

naam
adres
bouwjaar
type
functie
molenaar
Openingstijden                          
"Wippersmolen"
Wipperskade 1  Maassluis
1726
grondzeiler
poldermolen
Rob Pols. 06-20192153
Op afspraak en wanneer de molen draait.

Constructie

romp
kap
wiekenkruis


vlucht
wiekvorm
bovenas
kruiwerk
vang
inrichting                                       
ronde stenen molen
met riet gedekt
gelaste stalen roeden, Fabr  Derckx, Beegden
binnenroede: nr.125
buitenroede: nr. 126 (beide uit 1974)
19,40 m.
Oudhollands
gietijzer, Fabr. De Prins van Oranje, ijzergieterij te s'Hage 1876 ; No 1007 ; lang 4,32 m.
36 houten rollen : kruihaspel
losse Vlaamse blokvang uit vier stukken ; wipstok
alleen het bovenwiel en de vang zijn nog aanwezig, de rest is er in 1926 uitgebroken

Overbrengingen

aantal kammen bovenwiel        39, steek 16 cm.

Versieringen

                                                   eenvoudige baard, donkergroen met witte rand ;
                                                   boven de westelijke deur een gevelsteen met opschrift :
                                                   Den Eersten Steen
                                                   Is Geleyt By
                                                   Dirck Pieterse Koster
                                                   Op Den 20 Mey 1726
                                                   Oud 8 Jaar En 35 Dagen
                                                   in het bovenwiel is het jaartal 1788 ingehakt :
                                                   Op een der ribben van de bovenas is opgegoten :
                                                   MOLENMr.   DOELMAN 1876
                                                   in de zolderbalken zijn waarschijnlijk de kokerstukken
                                                   van de voorganger gebruikt                                               

 

 

                                                                   Deze pagina is gemaakt op 20-12-2006 tijd: 21:55 uur.                          Molenindex
                                                                                                                                      Laatste wijziging: 29-5-2014: tijd 15:19 uur.
                                                                                                                                     Met dank aan Rob Pols voor de foto.