"De Dijkmolen"

In 1391 wordt de Ommedijkse polder, die later Dijkpolder zou worden genoemd, bedijkt. Voor de bemaling van deze polder werd een molen gebouwd, die tot 1606 "Kostverloren" werd genoemd. In 1611 is dit veranderd in "Dijkmolen". Ingrijpend herstel vond plaats in de jaren 1642 en 1653. Nadat in 1670 nogmaals een grote restauratie aan de molen heeft plaatsgehad, is de molen in 1718 door de huidige vervangen. De uit 1879 daterende wateras is afkomstig van de molen van de "Aalkeetbinnenpolder". De molen is in de jaren 1934-1959 verdekkerd geweest en daarna weer uitgerust met "oud Hollands tuig" Ook in 1968 vonden herstelwerkzaamheden plaats: de romp werd van nieuw riet voorzien en het woongedeelte verbouwd. In 1982 zijn de uit resp. 1876 en 1879 stammende "potroeden"vervangen door twee gelaste stalen roeden. De oude roeden bleken overigens uit twee buitenroeden te bestaan. Ook in de kap is in 1985 het nodige vervangen. Zo zijn de voeghouten, de busbalk, penbalk, windpeluw en voorkeuvelens vernieuwd. Nieuwe staven van pokhout zijn in 1987 in het bovenschijf aangebracht. Staartbalk en de lange spruit dateren van 1990. Op 19 februari 1993 tijdens een bui sloeg het zeil dermate hard tegen de hekkens, dat de bovenste 19 heklatten afbraken en een aantal ervan over de  Molenweg en de Zuidgaag vlogen  en er zelfs een paar in de Commandeurspolder in het weiland stonden. Dit had tot gevolg dat binnenroede in 1993 en de buitenroede in 1994 opnieuw opgehekt werden. De veldmuren van de molen zijn in 1995 ontdaan van de witte kalklaag, uitgehakt/geslepen, en opnieuw gevoegd.
Onder de kalklaag kwamen zulke mooie ijsselsteentjes te voorschijn dat de muur niet meer is gewit. In mei 1996 zijn aan de regenzijde vier nieuwe kuipstukken aangebracht en tevens de koppen van vier achtkantstijlen, welke behoorlijk ingerot waren, uitgehakt en aangestort. Ook in 1997 werd er aan de molen gewerkt: dit betrof het vervangen van de korte spruit en drie van de vier schoren. De afgelopen jaren is er ook weer regelmatig onderhoud uitgevoerd: er is een nieuwe voering voor de vang aangebracht, het achtkant is van een nieuwe laag riet voorzien (over de oude laag),  In 2004 is er op het bovenwiel een nieuwe velg en een nieuwe gang kammen aangebracht. Tevens zijn de staven in het onderschijfloop gedraaid. Voor de komende tijd staat het restaureren van het metselwerk van de waterlopen en krimpmuren en het vervangen van het scheprad op het programma. De molen wordt bewoont door de molenaar en zijn gezin en doet nog dienst als hulpgemaal van de Dijkpolder.
Bekijk hier een opname van de Dijkmolen gemaakt door een Drone,

Technische gegevens

naam
adres
bouwjaar
type
functie
polder
eigenaar
molenaar
openingstijden
"Dijkmolen"
Molenweg 6, 3155 AV Maasland.
1718
grondzeiler
poldermolen
Dijkpolder (ca. 545 ha.)
sinds 1 jan 1977 Het Hoogheemraadschap van Delfland.
Henk de Bruijn (sinds aug. 1982, 4e generatie de Bruijn) Tel no: 06-53578054
Alleen op Westlandse molendag

Constructie

voet
romp
kap
wiekenkruis


vlucht
wiekvorm
bovenas

kruiwerk
vang
inrichting
wateras

opvoerhoogte
veldmuren 1,75 m. hoog
houten achtkant met riet gedekt
met riet gedekt
ijzeren roeden, Fabr. Derckx, Beegden.
binnenroede: nr. 411
buitenroede: nr. 410 (beide uit 1982)
29,20 m.
oud - Hollands
gietijzer, fabr. L.I. Enthoven & Co, ijzergieterij te s'Gravenhage
1862 no. 337 ; lang 6,35 m.
48 houten rollen ; kruirad
losse Vlaamse blokvang uit vier stukken ; wipstok
ijzeren scheprad in de molen 6,50 m. ; breedte 0,50 m.
gietijzeren wateras en sintelstuk ; fabr. De Prins van Oranje,
ijzergieterij te s'Hage 1879 no. 1221
1,90 m. 

Overbrengingen

aantal kammen bovenwiel
aantal staven bovenschijfloop
aantal staven onderschijfloop
aantal kammen onderwiel
overbrengingsverhouding
74
39, steek 11,5 cm.
27
98, steek 15,0 cm.
1.91 : 1

Versieringen        

                                                   baard met opschrift  : ANNO  1718
                                         zowel links als rechts van de oostelijke deur een gevelsteen      

   

                                                             Deze pagina is gemaakt op 14-12-2006 tijd 22:26 uur.                                    Index molens
                                                                                                                                Laatste wijziging: