Renovatie kruiwerk op korenmolen Windlust te Wateringen. (Deel 2)

Toen ik (George Middendorp) 14 jaar geleden op de molen kwam was het al bekend dat de molen zwaar kruide.
De iepen rollen gingen steeds kapot en werd er later besloten dat er Azobé rollen in moesten komen.
Ook die gingen kapot en werd er later besloten dat er ijzeren rollen in moesten komen. Dat ging een stuk beter en de rollen bleven heel. Maar verder in de tijd ging het kruien steeds zwaarder, zo zwaar dat ik in het haspel moest gaan lopen. Het kruien ging zo zwaar dat als de overring tegen de neuten aanliep je een knerpend geluid hoorde. Ik dacht dat kan toch nooit goed zijn en kwam tot de conclusie dat de rollenwagen en de overring enorm wringen tegenover elkaar. De rollenwagen was groter dan de overring. De rollenwagen en de kap lagen dus niet gecentreerd in de molen zodat ze elkaar tegenwerkte en ging de boel wringen met alle gevolgen van dien. Ik ging over tot het in de olie zetten van de rollen. Ik ging er gewoon met een oliespuitje langs met het gevolg dat de molen een stuk lichter kruide. De overring schoof nu over de rollen in plaats van te rollen. De molendeskundige van de provincie Zuid-Holland werd er bij gehaald en die concludeerde dat inderdaad dat de kap enorm overkruide en als oplossing aandroeg om achterop de overring bij het achterkeuvelens een verdikking in de vorm van een wig aan te brengen zodat de kap wat meer naar voren kwam te liggen. Daarna werd molenmaker Verbij erbij gehaald en die stelde voor om naast het zo goed mogelijk rond maken van de overring zoals door de molendeskundige van de provincie voorgesteld was, ook nieuwe kuipneuten aan te brengen in de kuip en de kap weer zuiver in het midden van de romp te plaatsen. De molenmaker heeft het kruiwerk en de overring opgemeten en kwam tot de conclusie dat zowel de overring als de kuip eirond waren. Dit is opgelost door als eerste de overring weer zo goed mogelijk rond te trekken met trekstangen aan de overring en voeghouten om hem in de juiste maat te fixeren. Vervolgens zijn er nieuwe neuten in de kuip gemaakt, doordat de kuip niet zuiver rond was zijn nu alle neuten verschillend van dikte. De rollenwagen was groter dan de overring. Deze moest kleiner gemaakt worden zodat de rollenwagen en de overring tegen de nu rechte kuipneuten aanloopt (in de oude kuipneuten zat een verspringing) Het kruiwerk werd door de molenmakers eruit gehaald en die moesten de rollen die dik onder de olie en andere viezigheid zaten schoonmaken. Ook de rollenwagen zat onder de olie, zo erg zelfs dat ze met een hogedrukspuit schoongemaakt moesten worden. Het werd mij door de molenmakers dan ook niet in dank afgenomen dat ik zo kwistig met het oliespuitje langs was gegaan. De kap ligt nu weer in het midden van de molen en ook is de koningsspil weer te lood gezet. Dit heeft wel tot gevolg dat het bovenwiel ongeveer zes centimeter naar voren moet worden gebracht. En dan moet ook de vang zes centimeter naar voren worden gebracht. Al met al een hele operatie. De molen zal dan een stuk beter te kruien zijn en hoef ik niet meer met het oliespuitje langs.
Deel 2
Op zaterdag 22-2-2014 heb ik weer voor het eerst met de molen gedraaid. Het kruien gaat een heel stuk beter.
Met de vang is het zeer oppassen, Ik heb echt een heel andere vang gekregen. De slag is een stuk korter geworden en hij vangt verschrikkelijk goed. Ik moet goed opletten dat ik niet te straf vang want hij staat zeer snel stil.
Het zal erg moeten wennen.Een nieuwe schoor is aangebracht aan de ezel. De oude is tijdens het verwijderen gesneuveld.

Een nieuwe ketting met spanner is aangebracht aan het teenkstuk.

Hier is te zien dat er een trekstang is aangebracht tussen de voegehouten

De voeghouten zijn nu aan elkaar gekoppeld. Dit omdat er ook trekstangen van de voeghouten naar de overring zijn aangebracht om de overring weer enigzins rond te krijgen. (Zie deel 1)

Idem.

Nieuwe rest en rijklamp.

Idem.

Idem.

Het is nu definitief..

Hier kan men zien dat het bovenwiel naar voren is gebracht en hij niet meer te diep in zijn werk staat.

Hout voor de nieuwe woutermannetjes.

De nieuwe woutermannetjes.

Idem.

Nieuwe geleiding voor de vang aangebracht op het linker voeghout t.p.v. de rust.

Idem.

Nieuwe geleiding voor de vang gemaakt t.p.v. het lendestuk.

Nieuwe verstijvingsklossen.

Ook nieuwe zijgeleidings latten aangebracht op het sabelstuk.

Idem.

Idem.

Links de oude neut welke nog orgineel is er er geen verspringing in zit.

Rechts de nieuwe neut en die is veel breder en dikker is. De nieuwe neuten zijn trouwens allemaal van verschillende dikte. Dit om in de kuip weer een cirkel te creeeren.

De kapzolder opgeruimd een geheel geschrapt en geschuurd om de sporen van de Kroonoliekoning te verwijderen.
Dit zijn de laatste foto's.
En is er weer en hoofdstuk afgesloten in de geschiedenis van molen Windlust te Wateringen.
Een woord van dank is hier zeer op zijn plaats aan de Molenmaker Verbij uit Hoogmade welke een perfect stukje vakwerk heeft afgeleverd.

                                                       Deze pagina is gemaakt op 23-2-2014: Tijd 15:56 uur.                                           Molennieuws
Laatste wijziging:
Met dank aan George Middendorp voor de foto's.