Renovatie kruiwerk op korenmolen Windlust te Wateringen.
Toen ik (George Middendorp) 14 jaar geleden op de molen kwam was het al bekend dat de molen zwaar kruide.
De iepen rollen gingen steeds kapot en werd er later besloten dat er Azobé rollen in moesten komen.
Ook die gingen kapot en werd er later besloten dat er ijzeren rollen in moesten komen. Dat ging een stuk beter en de rollen bleven heel. Maar verder in de tijd ging het kruien steeds zwaarder, zo zwaar dat ik in het haspel moest gaan lopen. Het kruien ging zo zwaar dat als de overring tegen de neuten aanliep je een knerpend geluid hoorde. Ik dacht dat kan toch nooit goed zijn en kwam tot de conclusie dat de rollenwagen en de overring enorm wringen tegenover elkaar. De rollenwagen was groter dan de overring. De rollenwagen en de kap lagen dus niet gecentreerd in de molen zodat ze elkaar tegenwerkte en ging de boel wringen met alle gevolgen van dien. Ik ging over tot het in de olie zetten van de rollen. Ik ging er gewoon met een oliespuitje langs met het gevolg dat de molen een stuk lichter kruide. De overring schoof nu over de rollen in plaats van te rollen. De molendeskundige van de provincie Zuid-Holland werd er bij gehaald en die concludeerde dat inderdaad dat de kap enorm overkruide en als oplossing aandroeg om achterop de overring bij het achterkeuvelens een verdikking in de vorm van een wig aan te brengen zodat de kap wat meer naar voren kwam te liggen. Daarna werd molenmaker Verbij erbij gehaald en die stelde voor om naast het zo goed mogelijk rond maken van de overring zoals door de molendeskundige van de provincie voorgesteld was, ook nieuwe kuipneuten aan te brengen in de kuip en de kap weer zuiver in het midden van de romp te plaatsen. De molenmaker heeft het kruiwerk en de overring opgemeten en kwam tot de conclusie dat zowel de overring als de kuip eirond waren. Dit is opgelost door als eerste de overring weer zo goed mogelijk rond te trekken met trekstangen aan de overring en voeghouten om hem in de juiste maat te fixeren. Vervolgens zijn er nieuwe neuten in de kuip gemaakt, doordat de kuip niet zuiver rond was zijn nu alle neuten verschillend van dikte. De rollenwagen was groter dan de overring. Deze moest kleiner gemaakt worden zodat de rollenwagen en de overring tegen de nu rechte kuipneuten aanloopt (in de oude kuipneuten zat een verspringing) Het kruiwerk werd door de molenmakers eruit gehaald en die moesten de rollen die dik onder de olie en andere viezigheid zaten schoonmaken. Ook de rollenwagen zat onder de olie, zo erg zelfs dat ze met een hogedrukspuit schoongemaakt moesten worden. Het werd mij door de molenmakers dan ook niet in dank afgenomen dat ik zo kwistig met het oliespuitje langs was gegaan. De kap ligt nu weer in het midden van de molen en ook is de koningsspil weer te lood gezet. Dit heeft wel tot gevolg dat het bovenwiel ongeveer zes centimeter naar voren moet worden gebracht. En dan moet ook de vang zes centimeter naar voren worden gebracht. Al met al een hele operatie. De molen zal dan een stuk beter te kruien zijn en hoef ik niet meer met het oliespuitje langs.Het verwijderde kippentrapje staat op de luizolder.

Ook het hangereel staat hier tijdelijk geparkeerd.

Vervolgens zijn een aantal kammen uit het bovenwiel verwijderd. Dit om met de koningsspil de overring met een wijzer te kunnen uitwijzeren. De kap van de molen is eerst weer in het midden van de molen gezet en de koningsspil is te lood gezet.

Idem, de kammen verwijderd. Zie ook dat de schijfloop nu bijna tegen het bovenwiel aanstaat.

 Zie de wijzer die aan de koningsspil vast is gemaakt.

Het gereedschap van de molenmakers.

De vangbalk zonder hangereel en kneppel en vangstokketting. De vang wordt door een staalkabel met tirfortakel door de kapzolder heen op de luizolder op spanning gehouden. Zie het kabeltje aan het eind van de vangbalk.

De overring wordt hier met een tirfortakel over de schijfloop heen naar elkaar toe getrokken om hem weer rond te maken.

Zie hier ook het kabeltje door de vloer.

De ingepakte rollenwagen. Er zat wat olie op!!!!!!

De kap op blokken.

De nieuw gemaakte trekstang van de overring naar het linkervoeghout.

De schoongemaakte rollen.

Idem.

De vloer is wel heel erg smerig geworden.

De vangbalk is als schoonmaakplaats gebruikt.

De trekstang aan het rechtervoeghout.

De oude kuipneuten zijn verwijderd.

De zwaluwstaart groeven voor de nieuwe kuipneuten zijn een stuk breder gemaakt.

De oude neuten waren erg smal.

De rollenwagens weer terug.

En mooi schoongemaakt.

Idem,

De nieuwe bredere azobé kuipneuten.

Idem.

Idem.

De rollenwagens weer teruggeplaatst.

Idem.

Idem.

De voorbereidingen om het bovenwiel ongeveer zes centimeter naar voren te plaatsen zijn gemaakt. De wouterlatten zijn al verwijderd.

Ook het hangereel is weer teruggeplaatst.

Een nieuwe bout is in het vanganker geplaatst.

Hier de oude verbogen bout uit het vanganker.

Omdat het bovenwiel zes centimeter naar voren moest waren ook de oude poortstokken te kort.

Het kopstuk van de vang was te breed en is ingekort en smaller gemaakt. Ook de andere vangstukken welke te breed waren zijn smaller gemaakt zodat de stukken nu weer even breed zijn als de voering om het bovenwiel.

Het druklager op de pen is ook aangepast met nieuwe verstevigingsklossen zodat er geen zijdelingse beweging van het druklager meer mogelijk is.

Ook de lendestut is vernieuwd.

Het ingekorte stuk van de vang. Dit is ingekort omdat er geen stelmogelijkheden meer in de vang waren

 

                                                       Deze pagina is gemaakt op 12-2-2014: Tijd 21:52 uur.                                           Molennieuws
Laatste wijziging:
Met dank aan George Middendorp voor de foto's.