Restauratie van de vang van de
Wippersmolen te Maassluis nov. 2013

 


Reclame voor de molenmaker

Bovenwiel zonder vang

Idem.

Zonder voering

Bevestigingen vastmaken voor het afschrooien van het boevenwiel

Idem.

Voeghout

Vanganker.

Voeghout

De nieuwe tijdelijke vang

Idem.

Vangstukken.

Achterkeuvelensluikje moet ook mee om opnieuw gemaakt te worden.

Klaar om naar de molenmaker vervoerd te worden om te worden uitgeschaafd.
De vang ligt weer om het wiel, maar is nog niet afgesteld. Ook lendestut en geleiders ontbreken nog en ook moeten er nog ringen bij de diverse bouten.

 
Bij het monteren van de vang bleek dat door het uitschaven van de vangstukken en het afdraaien van het bovenwiel de vang behoorlijk wat te lang was geworden. Het sabelijzer zat in het laatste gat en dan nog hing de vangbalk naar beneden.

We hebben daarom het kopstuk van de vang ingekort, zodat er nu weer voor zeer lange tijd voldoende stelruimte in de vang zit. Ook komt de positie van het sabelijzer t.o.v. de koebouten nu veel beter uit.


Op één van de foto's is een detail van de korte spruit te zien met een rotte plek. Die gaan ze nog behandelen. Morgen (5 december) zouden ze de vang gaan afstellen en uittesten.

Mooie nieuwe voering

Sabelijzer

Brokkie vang

Hangereel.

Rotte plek in de korte spruit

Vang vanaf achter gezien

Idem.

Idem

Teenstuk en buikstuk.

Stukje buitenzoomlat van één van de wieken ontbreekt. Wordt vernieuwd.

De treden van de hanetree in de kap zijn opnieuw vastgezet met nieuwe bouten.

De epoxy in de korte spruit moet nog worden afgewerkt.
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Molennieuws

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deze pagina is gemaakt op 28-11-2013.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tijd: 21:13 uur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Met dank aan: Rob Pols. voor de foto's.