Uitreiking certificaat,Oorkonde en getuigschrift.
Op 31- maart 2012 hebben de volgende personen een certificaat, oorkonde
  en een getuigschrift uitgereikt gekregen op de jaarvergadering van de
Hollandsche molen te Amsterdam.
Rob van Zijll kreeg een certificaat van Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor tot behoud van molens en alles wat hiermee te maken heeft.
Gerard Barendse kreeg een oorkonde van Vernuft en Volharding voor al het werk wat hij in de molenwereld gedaan heeft en nog steeds doet.
Peter van Sloten kreeg zijn getuigschrift voor het behalen van de status geslaagd vrijwillig molenaar 2011.
 


 


Hier gaat het allemaal om.

Leo Endedijk feliciteert Rob

Rob hoort hier wat hij allemaal gedaan heeft in die jaren

Leo Endedijk brengt zijn gelukwensen aan Rob over.

Rob bekijkt samen met Piet Koger (kreeg ook een certificaat) het certificaat.

De trotse personen met het certificaat.

Nu is het de beurt aan Gerard Barendse die toegesproken wordt door Gerard Sturkenboom

Gerard kijkt naar de plaatjes die op het grote scherm worden geprojecteerd van wat hij in de afgelopen jaren allemaal gedaan heeft.

Gerard zijn grote liefde: molen de "Vier Winden" te Monster.

Ook doet Gerard veel werk voor Johan Bakker van het blad: Molenwereld.

Hier krijgt Gerard zijn oorkonde.

Trots laat hij het aan het aanwezige publiek zien.

De volgende is Peter van Sloten die hier zijn getuigschrift uitgereikt krijgt voor het behalen van de status: geslaagd vrijwillig molenaar.

Hier bekijkt hij het getuigschrift en denkt: Hier heb ik het allemaal voor gedaan.

Zo trots als een pauw.

De geslaagde vrijwilligers van 2011.

Een met recht trotse Peter van Sloten.

Hier de drie trotse bezitters op een rij.
Rob kijkt niet blij??????

Linda en dochter Maaike met hun trotse vader.
Met de steun en inzet van Linda en Maaike en enkele anderen is dit mogelijk geworden.

Nogmaals Rob, Linda en Maaike: Namens de webmaster, van harte gefeliciteerd en namens alle molenaars die jullie een warm hart toedragen.

 

                                                                                                                                                       Molennieuws

                                                                                                                                                    Deze pagina is gemaakt op 1-4-2012. Tijd: 16:38 uur.
                                                                                                                                                    Laatste wijziging: 
                                                                                                                                                    Met dank aan Garrit Hendriks en George Middendorp voor de foto's.